FCA - Free Carrier

2011.10.15.

Költségmentesen a fuvarozónak (megnevezett helység)

Eladó:

  • Akkor teljesít, ha az árut a megnevezett helységben exportra elvámolva a vevő által megnevezett fuvarozónak átadja
  • Köteles beszerezni minden export engedélyt, hatósági felhatalmazást
  • Az eladó teljesít, ha az árut a vevő által megnevezett fuvarozó rendelkezésére bocsátja, anélkül, hogy azt az eladó fuvareszközéből kirakták volna.
  • értesítés küldése a vevőnek a fuvarozónak való átadásról
  • okmány küldése, ami igazolja az áru átadásának megfelelő megtörténtét (fuvarlevél, szállítmányozói átvételi elismervény)

Vevő:

  • be kell szereznie az importhoz szükséges engedélyeket
  • import vámkezelés elvégzése
  • köteles értesíteni az eladót a fuvarozó nevéről, a szállítás módjáról, az átadás napjáról / határidejéről, helyéről ha elmulasztja állnia kell az ebből adódó többletköltségeket és kockázatot

Költség és kockázat átszállás helye ( eladóról a vevőre): az áru első fuvarozónak való átadása.

vissza