Szállítási feltételek

Általános szállítási feltételek

A szállítási tevékenység alapját a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek képezik, melynek tartalma minden megbízóra egységesen érvényes.

Fuvarozási megbízás

A megbízás minden olyan esetben létrejön, amikor az előzetesen  történt megállapodást követően a Megbízó megbízást ad írásban az arra rendszeresített "Fuvarozási megbízás" űrlap kitöltésével, online  illetve faxon történő elküldésével. A megbízásnak tartalmaznia kell minden olyan adatot ami a sikeres fuvarteljesítéshez szükséges. Ha a fuvarozási megbízás tartalmaz minden olyan adatot, információt ami a kifogástalan fuvarteljesítést lehetővé teszi, továbbá a Megbízóval kapcsolatos adatok (Cégnév; Adószám; Bankszámla száma; stb.) megfelelnek a valóságnak, akkor a megbízást elfogadjuk és írásban visszaigazoljuk.

A megbízást a pontos teljesítés érdekében legalább 48 órával a feladat megkezdése előtt kérjük leadni, egyébként a meghatározott fel- illetve lerakási idők betartását nem tudjuk garantálni.

Fuvardíj

Az általunk adott ajánlat mindig csak az adott viszonylatban az adott árura és az adott időpontban érvényes. A fuvarozás során felmerülő egyéb költségek (kompjegy, spedíciós költség, vámkezelés stb.) a Megbízót terhelik, kivéve ha az említett költségek a fuvardíjban előzetesen felszámításra kerültek.

Rakodás

A szállítóeszköz kiállásának és megérkezésének napja díjmentes. Az ezt követő napokra állásidőt számítunk fel melynek díja 153Euro/nap.

Fuvarmegbízás lemondása

Fuvarmegbízás lemondása csak írásban történhet és legalább a rakodási idő előtt 24 órával irodánkba be kell érkezzen. Ha ez nem történik meg illetve a lemondás későn érkezik akkor az adott megbízás meghiúsult fuvarnak tekintendő és pótdíj megfizetését vonja maga után.

Meghiúsult fuvarmegbízás

A megbízó hibájából meghiúsult fuvar pótdíj felszámolását teszi indokolttá melynek összege 200 Euro.

Fizetési feltételek

A megbízás visszaigazolása tartalmazza. Devizában megállapított fuvardíj esetén a fuvardíj számlázása minden esetben a felrakás napján érvényes MNB deviza középárfolyam alapján számított forint összegben vagy a megadott devizában történik banki átutalással. Késedelmes fizetés esetén a mindenkori banki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

Rakománybiztosítás

CMR biztosítással rendelkezünk, amelynek adatait kérésre megküldjük.